ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΩ ΔΨΡΙΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΩ ΔΨΡΙΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ