περιληψη διακηρυξης ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Ψ9ΘΜΩΞ4-8ΩΕ)

περιληψη διακηρυξης ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Ψ9ΘΜΩΞ4-8ΩΕ)