ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι από 2/6 και για χρονικό διάστημα επτά ημερών τουλάχιστον θα διακοπεί η κυκλοφορία του δρόμου που συνδέει τον Άγιο Αθανάσιο με τον Άγιο Νικόλαο στην Τ.Κ Άνω Μέλπειας του Δήμου Οιχαλίας λόγω εκτελέσεως έργων.

Η κίνηση για τον Άγιο Νικόλαο θα διεξάγεται μέσω της 7ης επαρχιακής οδού από οικισμό Διμάνδρας.

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.