ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (Ιανουάριος – Απρίλιος)

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε απολογιστικά στοιχεία εσόδων Ιανουαρίου – Απριλίου :

ATT00210