ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

IMG_0493