Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου για να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη του Δήμου Οιχαλίας.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε τους όρους διακήρυξης προς μίσθωση ακινήτου για να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη του Δήμου Οιχαλίας :

ΨΚ9ΨΩΞ4-46Κ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ