«Γνωστοποίηση Πρόσληψης Επιστημονικού Συνεργάτη στον Δήμο Οιχαλίας»

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε λεπτομέρειες για Πρόσληψης Επιστημονικού Συνεργάτη στον Δήμο Οιχαλίας :

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (7101ΩΞ4-2ΞΚ)