ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ «Προμήθειας χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά, κλπ)»

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε λεπτομέρειες για την ανάθεση «Προμήθειας χημικού υλικού(απολυμαντικά, χημικά, κλπ)» :

ATT00026