ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού(μελάνια, τόνερ, γραφίτες, κλπ)» με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης, στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες :

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ