ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος)

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα απολογιστικά στοιχεία εσόφων 2017(Ιανουάριος – Σεπτέμβριος) :

ATT00076