ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018»

Στο παρακάτω συνημμένο έγγραφο θα βρείτε λεπτομέρειες για την ανάθεση υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» : ATT00028