ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την κατεπείγουσα ανάθεση των  υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Οιχαλίας με απ’ ευθείας ανάθεση :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ