«Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (μελάνια, τόνερ, γραφίτες, κλπ)».

Στο παρακάτω έγγραφο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για να αναθέσει ο Δήμος Οιχαλίας την «Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού(μελάνια, τόνερ, γραφίτες, κλπ)» :  ATT00120