Προμήθεια «Ηλεκτρονικου υπολογιστή».

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για να αναθέσει ο Δήμος Οιχαλίας  την προμήθεια «Ηλεκτρονικου υπολογιστή»: ATT00165