ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (Ιανουάριος – Οκτώβριος

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων 2017(Ιανουάριος – Οκτώβριος) :

ATT00198