ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ARISTOIL» ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ DETROP BOUTIQUE STHN ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ