ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια «Προμήθειας μεταφορικών μέσων» :

MELETH

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-001