Διενέργεια «Προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια  «Προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών», :

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Τ. Π

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ