Διενέργεια «Προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού Α3-Α4, κλπ».

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε λεπτομέρεριες για την διενέργεια «Προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού Α3-Α4, κλπ» :

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Τ. Π

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ