Διενέργεια «Προμήθειας φωτοτυπικών μηχανημάτων»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια «Προμήθειας φωτοτυπικών μηχανημάτων» :

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Τ. Π

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ