ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (Ιανουάριος – Μάρτιος)

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων 2018(Ιανουάριος – Μάρτιος) :

ATT00095