ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια προμήθειας  «καθισμάτων εργασίας» :

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Τ. Π

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ