ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών».

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια «Προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών» :

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Τ. Π 2018

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2018