Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και Νομικών Προσώπων του έτους 2018

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και Νομικών Προσώπων του έτους 2018 :

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 2018_signed ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ