ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ“.

Στα παρακάω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διακήρυξη διαγωνισμου με θέμα “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ“ :

διακηρυξη διαγωνισμου για αποκασταση βλαβων δικτυων υδρευσης ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΨΞΟ3ΩΞ4-4ΡΖ0

ΤΕΥΔ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

65-2018 (6ΞΩΜΩΞ4-ΨΚ4)

διευκρινηση