ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Oθονών και λοιπών εξαρτημάτων Η/Υ».

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την ανάθεση προμήθειας με θέμα «Oθονών και λοιπών εξαρτημάτων Η/Υ» :

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Τ. Π

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ