Συγκρότηση Επιτροπής για έλεγχο προυποθέσεων επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος και χορήγησης ειδικού βοηθήματος ευπαθών καταναλωτών

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε την απόφαση Δημάρχου που αφορά την  Συγκρότηση Επιτροπής για έλεγχο προυποθέσεων επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος και χορήγησης ειδικού βοηθήματος ευπαθών καταναλωτών : ATT00001