Διενέργεια «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού»

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού» :

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Τ. Π

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ