Γνωστοποίηση Πρόσληψης Ειδικού Συμβούλου στον Δήμο Οιχαλίας

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε λεπτομέρειες για την  πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου στον Δήμο Οιχαλίας :

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Υποβολή αιτήσεων ως 25-6-2018.