Διενέργεια «Προμήθειας Η/Υ , πολυμηχανήματος κ.λ.π. »

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια «Προμήθειας Η/Υ , πολυμηχανήματος κ.λ.π. »  :

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Τ. Π

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ