Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση θέσης περιπτέρου στην T . K . Δωρίου Δήμου Οιχαλίας.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε για την περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση θέσης περιπτέρου στην T . K . Δωρίου Δήμου Οιχαλίας :

ATT00052