ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ”

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο  “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ” :

Διακηρυξη διαγωνισμου για συντηρηση αντλιοστασιων με αδαμ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (6Χ5ΡΩΞ4-3ΥΒ)

ΤΕΥΔ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ