ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε λεπτομέρειες για την ανάθεση υπηρεσίας  «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» :

meleth-001

DIENERGEIA-001

PROSKLISI-001