ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ»

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Οιχαλίας καθόρισε ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “ Επισκευή αντλιοστασίων ”  την 01/11/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.: Α.Ο.Ε. 150-2018 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ