ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ.ΜΕΛΙΓΑΛΑ».

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εργασία «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟ ΔΟΜΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ.ΜΕΛΙΓΑΛΑ» :

Ω4Β8ΩΞ4-Ξ8Ο