ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Δήμου Οιχαλίας»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τον συνοπτικό Διαγωνισμό προμήθειας «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Δήμου Οιχαλίας» :

ATT00100

ATT00103

ATT00106

ATT00109