ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Οιχαλίας».

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Οιχαλίας», στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες  :

1-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΤΕΧΝ-ΠΡΟΔ

2-προσκληση