ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την ανάθεση προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας  :

img20190802_0001

img20190802_0002

ΜΕΛΕΤΗ