Διενέργεια της εργασίας «ηλεκτροδότησης χώρου πανηγύρεως Τοπικής Κοινότητας Μελιγαλά»,

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την Διενέργεια της εργασίας «ηλεκτροδότησης χώρου πανηγύρεως Τοπικής Κοινότητας Μελιγαλά» :

1-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΤΕΧΝ-ΠΡΟΔ

2-προσκληση

ΜΕΛΕΤΗ-2019