Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ”

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ” : 

perilhch apodythrivn (ΨΓΜΔΩΞ4-ΞΑΡ) kai adam

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

Project_Financial_Proposal_art_180919(1)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ apod 2019_signed_signed

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ apod 2019_signed_signed

ΕΞΩΦΥΛΛΟ_signed

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ_signed_signed

ΣΑΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ_signed_signed

ΤΕΥΔ-1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed_signed

ΦΑΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ_signed_signed