Διοικητικές Υπηρεσίες

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ 2ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Ημ/νια: 27/06/2017 11:54:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 68ΕΕΩΞ4-ΘΝ7
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «σεμινάριο με θέμα: συμπλήρωση –οριστικοποίηση & εκτύπωση του Δ.Α.Υ.Κ»
Ημ/νια: 12/06/2017 10:26:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΩΩΩΞ4-4Υ1
Θέμα: ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017
Ημ/νια: 08/06/2017 12:03:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΞΧΩΞ4-Σ4Θ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Κρέατος (σουβλάκι καλαμάκι) για την αθλητική εκδήλωση «Ποδοσφαιρικό τουρνουά ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Ιουνίου 2017 στην Τ.Κ Διαβολιτσίου»
Ημ/νια: 08/06/2017 10:21:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΦ2ΩΞ4-Π5Ψ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Νερών, χυμών, εδεσμάτων για την αθλητική εκδήλωση «Ποδοσφαιρικό τουρνουά ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Ιουνίου 2017 στην Τ.Κ Διαβολιτσίου»
Ημ/νια: 08/06/2017 09:45:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΒ76ΩΞ4-92Η
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «σεμινάριο με θέμα: η νέα ΚΥΑ 16228/ΦΕΚ Β΄ 1723/18-05-2017 αδειοδότησης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»,
Ημ/νια: 06/06/2017 12:10:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΖΩΩΞ4-2Ι0
Θέμα: Απόφαση έγκρισης παρακολούθησης σεμιναρίου
Ημ/νια: 06/06/2017 11:50:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Α65ΩΞ4-61Λ
Θέμα: Aποδοχή της αρ. πρωτ. 6346/29-5-17 αίτησης παραίτησης του Κρόμπα Αργυρίου του Ανδρέα από τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Οιχαλίας.
Ημ/νια: 02/06/2017 10:22:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 646ΤΩΞ4-ΔΤΝ
Θέμα: 2η Ανακοίνωση πρόσληψης χειριστή γεωργικού ελκυστήρα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) μήνα και δέκα επτά (17) ημερών
Ημ/νια: 31/05/2017 13:58:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΣΞΩΞ4-7ΞΤ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΤΕΙ ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Ημ/νια: 29/05/2017 14:23:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΜΙΩΞ4-Ω6Ω