Δημοτικό Συμβούλιο

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-6-2017 ΩΡΑ 20:30
Ημ/νια: 23/06/2017 14:12:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΗΤΩΞ4-ΕΨΤ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 70/2017
Ημ/νια: 20/06/2017 09:46:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΘΟΝΩΞ4-ΧΩΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22-6-2017 ΩΡΑ 20:30
Ημ/νια: 16/06/2017 13:41:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΔ9ΩΞ4-ΛΦΡ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 77/2017 "ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Περί αποδοχής συμμετοχής της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου στην οργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης για τα σαράντα χρόνια από τον θάνατο της Μαρίας Κάλλας"
Ημ/νια: 08/06/2017 13:35:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6031ΩΞ4-2ΧΜ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 81-2017 "Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Οιχαλίας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου «Διανομαρχιακός δρόμος 7η Ε.Ο. Νέδα – Λύκαιο Αρκαδίας»"
Ημ/νια: 07/06/2017 11:28:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΧΝΩΞ4-ΞΟΗ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 91-2017 "Έγκριση της αριθμ. 21/2017 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Οιχαλίας «Περί εκδήλωσης για την έναρξη λειτουργίας της Τράπεζας Αλληλεγγύης»"
Ημ/νια: 06/06/2017 14:41:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΩ3ΩΞ4-Δ9Ν
Θέμα: Α.Δ.Σ. 90-2017 "Έγκριση της αριθμ.20/2017 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Οιχαλίας «Περί δημιουργίας και λειτουργίας Τράπεζας Αλληλεγγύης» "
Ημ/νια: 06/06/2017 14:38:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 61ΓΟΩΞ4-ΥΡ7
Θέμα: Α.Δ.Σ. 89/2017 "Περί τροποποίησης ημερομηνίας εκδήλωσης στη μνήμη του Αρχιστράτηγου Γ. Μέλιου στην Τ/Κ Κούβελα"
Ημ/νια: 06/06/2017 14:35:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΩ8ΩΞ4-1Σ5
Θέμα: Α.Δ.Σ. 88-2017 "Περί παράτασης χρήσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Δωρίου Δ.Ε. Δωρίου Δήμου Οιχαλίας"
Ημ/νια: 06/06/2017 14:33:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 65Η3ΩΞ4-ΣΞΦ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 87-2017 "Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας"
Ημ/νια: 06/06/2017 14:30:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΕΛΩΞ4-ΧΧ2