Δημοτικό Συμβούλιο

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: Α.Δ.Σ.126/2017 "Τροποποίηση-αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
Ημ/νια: 18/08/2017 12:49:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΓΗΩΞ4-7ΨΥ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 112-2017 "ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αποδοχή χρηματοδοτήσεως για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στις οδικές υποδομές του Δήμου Οιχαλίας"
Ημ/νια: 18/08/2017 11:15:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ7ΑΩΞ4-Ψ5Ξ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-8-2017 ΩΡΑ 19:00
Ημ/νια: 14/08/2017 14:18:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ76ΩΞ4-ΣΑΚ
Θέμα: ΑΔΣ 120/2017 "Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Οιχαλίας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΔΩΡΙΟ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», προϋπολογισμού 130.000,00€"
Ημ/νια: 08/08/2017 19:14:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΓΗΩΩΞ4-ΨΓΡ
Θέμα: ΑΔΣ 123/2017 "Αποδοχή μελετών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» Άξονας Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με τίτλο «Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου νερού»"
Ημ/νια: 08/08/2017 19:08:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ773ΩΞ4-ΛΙΟ
Θέμα: ΑΔΣ 122/2017 "Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δήμου Οιχαλίας»"
Ημ/νια: 08/08/2017 19:02:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΡΤΩΞ4-8Κ9
Θέμα: ΑΔΣ 121/2017 "Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Βελτίωση δρόμου Τ.Κ. Δασοχωρίου – Άνω Μέλπειας έως οικισμό Αράχωβας, Δ.Ε. Ανδανίας Δήμου Οιχαλίας»"
Ημ/νια: 08/08/2017 19:00:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΘΛΩΞ4-ΔΓΑ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 113-2017 "Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου"
Ημ/νια: 01/08/2017 10:13:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ97ΩΞ4-02Ξ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 116-2017 "Περί διενέργειας της ετήσιας παραδοσιακής εμποροζωοπανήγυρις στην Τ.Κ. Μελιγαλά"
Ημ/νια: 31/07/2017 15:31:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΙΥΩΞ4-ΩΤΨ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 125/2017 "Χρήση δηλωτικού σήματος δήμου"
Ημ/νια: 31/07/2017 15:19:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΘ8ΩΞ4-266