Δημοτικό Συμβούλιο

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: Α.Δ.Σ. 5/2019 "Περί παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο της υπηρεσίας «Εργασία παροχής συμβούλου για την σύνταξη της έκθεσης εκτίμησης αξίας της περιοχής ΚΟΥΜΠΕ Κάτω Μέλπειας»
Ημ/νια: 15/01/2019 11:41:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΘΝΩΞ4-Φ36
Θέμα: Α.Δ.Σ. 6/2019 "Περί αντικατάστασης μέλους ( από τις παραγωγικές τάξεις) της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας"
Ημ/νια: 11/01/2019 12:03:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΒ5ΑΩΞ4-ΠΣΩ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 214-2018 "ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Περί αιτήματος για χορήγηση άδειας πωλητή λαϊκών αγορών»
Ημ/νια: 10/01/2019 12:52:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε72ΩΞ4-ΥΧΟ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 229-2018 "Αποδοχή χρηματοδοτήσεως από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 ΣΑΕΠ – 026 ποσού 247.000,00€ για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΔΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ»"
Ημ/νια: 08/01/2019 11:28:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΛΛΩΞ4-ΕΥΥ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 228-2018 "Αποδοχή χρηματοδοτήσεως από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 ΣΑΕΠ – 026 ποσού 300.000,00€ για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή πατρικής οικίας Μαρίας Κάλλας»"
Ημ/νια: 08/01/2019 11:15:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙ25ΩΞ4-2ΥΓ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 227-2018 "Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού"
Ημ/νια: 07/01/2019 15:39:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΔΧΩΞ4-05Σ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 226-2018
Ημ/νια: 07/01/2019 14:08:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Υ0ΓΩΞ4-ΤΟΔ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 225-2018 "Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Επισκευή Β’ ορόφου Δημαρχείου Μελιγαλά»
Ημ/νια: 07/01/2019 13:53:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ83ΩΞ4-Φ4Μ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 222/2018 "Περί ονομασίας οδού στην Τ.Κ. Καλλιρρόης"
Ημ/νια: 07/01/2019 12:08:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΟ4ΩΞ4-ΛΜΩ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 221-2018 "Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Οιχαλίας»"
Ημ/νια: 07/01/2019 11:51:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΠ9ΩΞ4-3ΚΟ