Δημοτικό Συμβούλιο

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-11-2017 ΩΡΑ 18:00
Ημ/νια: 23/11/2017 16:09:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Π4ΡΩΞ4-ΘΩΝ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 145/2017 "Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 και γηπέδου καλαθοσφαίρισης στην Τ.Κ. Αγίου Σώστη, Δ.Ε. Είρας»"
Ημ/νια: 22/11/2017 12:38:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΠ3ΩΞ4-ΦΜΚ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 144-2017 "Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5X5 και γηπέδου καλαθοσφαίρισης στην Τ.Κ. Δεσύλλα, Δ.Ε. Ανδανίας»
Ημ/νια: 22/11/2017 12:36:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 61ΚΒΩΞ4-Τ86
Θέμα: Α.Δ.Σ. 177/2017 "Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες Δήμου Οιχαλίας»"
Ημ/νια: 17/11/2017 11:18:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΘΧ0ΩΞ4-Β4Ε
Θέμα: Α,Δ,Σ, 181/2017 "Περί έγκρισης Εισόδου- Εξόδου, επί αγροτικής οδού, της υπό κατασκευής εγκατάστασης Ανακύκλωσης Αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων στη θέση «Κοτρωνάκι» εκτός σχεδίου Τ.Κ. Ανθούσας Δ.Ε. Μελιγαλά
Ημ/νια: 08/11/2017 10:09:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΓΑΘΩΞ4-Μ4Μ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 163/2017 "Περί παραχώρησης χρήσης δημοτικών κτιρίων"
Ημ/νια: 01/11/2017 12:26:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 73Κ7ΩΞ4-Φ5Ρ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 192/2017 "Περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης π/σμού εσόδων- εξόδων Γ’ τριμήνου 2017 (περίοδος 01-07-2017 έως 30-09-2017)"
Ημ/νια: 01/11/2017 08:04:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΖΩΜΩΞ4-ΒΛ2
Θέμα: Α.Δ.Σ 191/2017 "Περί συμμετοχής του Δήμου Οιχαλίας στο Δίκτυο «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»"
Ημ/νια: 31/10/2017 12:47:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΚ1ΩΞ4-8ΟΚ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 188-2017 "Περί παραίτησης του εκπροσώπου του δήμου στο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου κ. Σακελλαριάδη Ηλία"
Ημ/νια: 31/10/2017 11:52:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 69Ω4ΩΞ4-0ΤΚ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 187/2017 "Περί αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου"
Ημ/νια: 31/10/2017 11:32:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗ3ΖΩΞ4-ΥΒΧ