Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: E.P.Z. 11/2018 Περί αιτήσεως του Κόλλια Νικόλαου του Κωνσταντίνου για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ» στην Τ.Κ. Μελιγαλά Δ.Ε Μελιγαλά Δήμου Οιχαλίας
Ημ/νια: 13/11/2018 12:31:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω4Δ4ΩΞ4-3Χ9
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-11-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00μμ.
Ημ/νια: 08/11/2018 15:37:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΙ9ΩΞ4-ΣΓΟ
Θέμα: Ε.Π.Ζ. 10/2018 Έγκριση εισόδου- εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Αθανασίας Βούρβαχη για εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας ξύλου
Ημ/νια: 08/11/2018 11:20:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΖ7ΩΞ4-ΥΛΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 05-11-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00.
Ημ/νια: 01/11/2018 15:43:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ9ΒΩΞ4-ΘΤ7
Θέμα: Ε.Π.Ζ. 9/2018 Περί εκμίσθωσης Δημοτικού Καφέ Σνάκ Μπάρ- Εστιατορίου στην Τ.Κ. Αμπελιώνας Δ.Ε. Είρας Δήμου Οιχαλίας
Ημ/νια: 26/09/2018 14:58:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω0ΒΠΩΞ4-ΟΝΔ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-09-2018 ΩΡΑ 11:00
Ημ/νια: 13/09/2018 14:50:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΣΡΩΩΞ4-3ΘΘ
Θέμα: Ε.Π.Ζ. 8/2018 Περί ονομασίας οδού στην Τ.Κ. Καλλιρρόης.
Ημ/νια: 23/07/2018 15:57:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΒΙΩΞ4-Υ1Ο
Θέμα: Ε.Π.Ζ. 7/2018 Περί διενέργειας της ετήσιας παραδοσιακής εμποροζωοπανήγυρις στην Τ.Κ. Μελιγαλά
Ημ/νια: 23/07/2018 15:04:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΜΧΩΞ4-6ΨΕ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/7/2018
Ημ/νια: 19/07/2018 16:01:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6718ΩΞ4-ΤΘΦ
Θέμα: Ε.Π.Ζ. 6/2018 Εξέταση αιτήματος Αθλητικού Ομίλου Διαβολιτσίου για την ονομασία του Δημοτικού Γηπέδου της Τ.Κ. Διαβολιτσίου σε «ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗΣ»
Ημ/νια: 22/06/2018 10:25:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΗ7ΩΞ4-ΔΥΨ