Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: Α.Δ.Σ. 14/2017 "Περί έγκρισης Εισόδου- Εξόδου, επί αγροτικής οδού, της υπό κατασκευής εγκατάστασης Ανακύκλωσης Αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων στη θέση «Κοτρωνάκι» εκτός σχεδίου Τ.Κ. Ανθούσας Δ.Ε. Μελιγαλά"
Ημ/νια: 20/10/2017 13:55:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΣ6ΩΞ4-Ι5Ψ
Θέμα: Α.Δ.Σ. 12/2017 "Περί μεταφοράς θέσης περιπτέρου και αποξήλωση-καταστροφή του υπάρχοντος στην Τ.Κ. Δωρίου (έναντι καφετέριας Γεωργίου Αλεξάκη)
Ημ/νια: 20/10/2017 13:11:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω96ΞΩΞ4-4ΓΖ
Θέμα: Ε.Π.Ζ. 11-2017 Περί τοποθέτησης σταθερών μπαρών (κολωνάκια) ή τσιμεντένιων μπαλών σε πεζοδρόμιο στην συμβολή των οδών Παπαδόγιαννη & Δωρίου –Ψαρίου της Τ.Κ. Δωρίου
Ημ/νια: 17/10/2017 15:30:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΗΓ0ΩΞ4-Ψ5Κ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-10-2017 ΩΡΑ 11:00
Ημ/νια: 13/10/2017 15:50:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΜΛΩΞ4-8ΗΥ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-10-2017 ΩΡΑ 12:00
Ημ/νια: 02/10/2017 16:07:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω4ΦΓΩΞ4-ΜΡ0
Θέμα: Α.Ε.Π.Ζ. 10/2017 "Περί διενέργειας της ετήσιας παραδοσιακής εμποροζωοπανήγυρις στην Τ.Κ. Μελιγαλά"
Ημ/νια: 27/07/2017 10:10:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨ16ΩΞ4-8ΛΞ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-7-2017 ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.
Ημ/νια: 20/07/2017 14:14:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΥΥ0ΩΞ4-Κ4Ι
Θέμα: Ε.Π.Ζ. 9-2017 Περί αιτήματος του κ. Δεδούση Ευάγγελου για τη χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου επί της 24ης Επαρχιακής οδού Μελιγαλά – Μερόπης
Ημ/νια: 27/06/2017 13:59:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ3ΔΩΞ4-30Γ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-6-2017 ΩΡΑ 11:30
Ημ/νια: 23/06/2017 15:14:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΨΙΩΞ4-ΝΧΖ
Θέμα: Ε.Π.Ζ. 7-2017 Περί έκδοσης γνωμοδότησης για τον καθορισμό οριογραμμών τμήματος ρέματος στην Τ.Κ. Σκάλας της Δ.Ε. Μελιγαλά του Δήμου Οιχαλίας στο τμήμα 1,2,3,4,5,…..44,45,46,47,48,49 παραπλεύρως της ιδιοκτησίας Βασιλοπούλου Βασιλικής.
Ημ/νια: 20/06/2017 11:30:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ6ΠΩΞ4-692