Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: Α.Ε.Π.Ζ. 10/2017 "Περί διενέργειας της ετήσιας παραδοσιακής εμποροζωοπανήγυρις στην Τ.Κ. Μελιγαλά"
Ημ/νια: 27/07/2017 10:10:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨ16ΩΞ4-8ΛΞ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-7-2017 ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.
Ημ/νια: 20/07/2017 14:14:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΥΥ0ΩΞ4-Κ4Ι
Θέμα: Ε.Π.Ζ. 9-2017 Περί αιτήματος του κ. Δεδούση Ευάγγελου για τη χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου επί της 24ης Επαρχιακής οδού Μελιγαλά – Μερόπης
Ημ/νια: 27/06/2017 13:59:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ3ΔΩΞ4-30Γ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-6-2017 ΩΡΑ 11:30
Ημ/νια: 23/06/2017 15:14:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΨΙΩΞ4-ΝΧΖ
Θέμα: Ε.Π.Ζ. 7-2017 Περί έκδοσης γνωμοδότησης για τον καθορισμό οριογραμμών τμήματος ρέματος στην Τ.Κ. Σκάλας της Δ.Ε. Μελιγαλά του Δήμου Οιχαλίας στο τμήμα 1,2,3,4,5,…..44,45,46,47,48,49 παραπλεύρως της ιδιοκτησίας Βασιλοπούλου Βασιλικής.
Ημ/νια: 20/06/2017 11:30:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ6ΠΩΞ4-692
Θέμα: Ε.Π.Ζ. 6-2017 Περί απομάκρυνσης, μη χρησιμοποιούμενης δεξαμενής ύδατος, εκτός ιδιοκτησίας Αλεξόπουλου Γεωργίου στην Τ.Κ. Νεοχωρίου.
Ημ/νια: 20/06/2017 11:16:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΚΞΩΞ4-ΔΙΜ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-06-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00
Ημ/νια: 09/06/2017 16:18:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΟΙΩΞ4-3Μ2
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-05-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00. Ο ΠΡΟΕΡΟΣ
Ημ/νια: 08/05/2017 16:04:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΦΟΩΞ4-ΛΤΟ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΗ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-02-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30
Ημ/νια: 13/02/2017 15:51:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω1Φ2ΩΞ4-7ΘΦ
Θέμα: Ε.Π.Ζ. 14-2016 Περί κλάδευσης/κοπής επικίνδυνων δένδρων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας.
Ημ/νια: 30/11/2016 09:35:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 79ΓΔΩΞ4-ΚΟ9