Οικονομικές Υπηρεσίες

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: ΧΕΠ Α401/2017: Βελτίωση υδρομάστευσης στον Οικισμό Αγίων Θεοδώρων και σύνδεση αυτής με δεξαμενές του Οικισμού για πυρόσβεση ,λόγω ορεινού όγκου- ΘΕΩΡΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Β32/2015 ΧΕΠ
Ημ/νια: 23/11/2017 14:35:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΚΖ4ΩΞ4-1ΣΟ
Θέμα: ΧΕΠ Β107/2017: Καθαρισμός - απόφραξη δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων και φρεατίων Δ/Ε Μελιγαλά.
Ημ/νια: 23/11/2017 11:03:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΜ9ΩΞ4-Μ9Γ
Θέμα: ΧΕΠ Α396/2017: Προμήθεια εντύπων για την συμμετοχή του Δήμου για την Έκθεση προϊόντων Πελοποννήσου (ΕΧΡΟ) που θα πραγματοποιηθεί στο 4 χιλ. Άργους Ναυπλίου απο 27/09/2017 έως 01/10/2017
Ημ/νια: 23/11/2017 09:10:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΖ0ΩΞ4-Θ5Α
Θέμα: ΧΕΠ Α400/2017:Έξοδα δημοσιεύσεων στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε. λόγω ματαίωσης διαγωνισμού για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου διαμορφωτή γαιών
Ημ/νια: 22/11/2017 15:46:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Χ8ΜΩΞ4-6Υ3
Θέμα: ΧΕΠ Α399/2017: Έξοδα δημοσιεύσεων στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε. (άγονος διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2013)
Ημ/νια: 22/11/2017 15:33:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ68ΩΞ4-62Θ
Θέμα: ΧΕΠ Α398/2017: Έξοδα δημοσιεύσεων στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε. (άγονος διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2013)
Ημ/νια: 22/11/2017 15:17:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 624ΒΩΞ4-1ΩΘ
Θέμα: ΧΕΠ Α397/2017: Δαπάνες ελέγχου καταλληλότητας ύδατος δικτύων ύδρευσης -ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Β88/2017 Χ.Ε.Π.
Ημ/νια: 22/11/2017 14:53:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓ19ΩΞ4-ΑΥΒ
Θέμα: ΧΕΠ Α395/2017: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ 23-10 ΕΩΣ 29-10-2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. Β 93/2017
Ημ/νια: 22/11/2017 09:53:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ7ΝΩΞ4-53Ρ
Θέμα: ΧΕΠ Α394/2017: Συμμετοχή του Δήμου για την Έκθεση προϊόντων Πελοποννήσου (ΕΧΡΟ) ( Ενοικίαση περιπτέρου ) που θα πραγματοποιηθεί στο 4 χιλ. Άργους Ναυπλίου απο 27/09/2017 έως 01/10/2017
Ημ/νια: 21/11/2017 13:27:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ5ΡΩΞ4-Ν4Η
Θέμα: ΧΕΠ Α 393/2017: Συντήρηση - επισκευή του ΚΗΗ 4961 φορτηγού
Ημ/νια: 21/11/2017 13:08:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΡ6ΩΞ4-58Ο