Οικονομικές Υπηρεσίες

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: ΧΕΠ Δ202/2018: Τακτοποίηση φόρων τόκων Β΄ εξαμήνου 2018
Ημ/νια: 14/01/2019 12:36:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΛΤΩΞ4-Ε11
Θέμα: Α.Α.Υ. ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ
Ημ/νια: 14/01/2019 12:28:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΚΥΩΞ4-2Ι6
Θέμα: ΧΕΠ Δ201/2018:Τακτοποίηση μηνός Δεκεμβρίου 2018 (αφορά τον μήνα Απρίλιο 2018 ) απο την ΟΤΕ ΕΣΤΑΤΕ για ενσωματομένα τέλη στους λογαριασμούς
Ημ/νια: 14/01/2019 11:48:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΞΙΩΞ4-ΒΦΥ
Θέμα: ΧΕΠ 200/2018: Τακτοποίηση μηνός Δεκεμβρίου 2018 (αφορά τον μήνα Οκτωβρίου 2018) απο την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Α για ενσωματομένα τέλη στους λογαριασμούς
Ημ/νια: 14/01/2019 10:28:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ6ΤΩΞ4-Ε0Π
Θέμα: ΧΕΠ Δ199/2018:Τακτοποίηση μηνός Δεκεμβρίου 2018 (αφορά το μήνα Σεπτέμβριο 2018 ) από την GREEN για ενσωματομένα τέλη στους λογαριασμούς
Ημ/νια: 11/01/2019 14:53:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΑ4ΩΞ4-5ΜΖ
Θέμα: ΧΕΠ Δ198/2018: Τακτοποίηση μηνός Δεκεμβρίου 2018 (αφορά τον μήνα Αύγουστο 2018 ) από την VOLTON Α.Ε. για ενσωματομένα τέλη στους λογαριασμούς
Ημ/νια: 11/01/2019 14:34:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΒΗΩΞ4-ΔΨΧ
Θέμα: ΧΕ Μ14 "ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 ΑΠΟ 6/12/2017 ΕΩΣ 31/12/2018"
Ημ/νια: 11/01/2019 12:00:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ1ΕΩΞ4-ΕΥΧ
Θέμα: ΠΡ4/2018:Είσπραξη οφειλών από ΕΦΚΑ
Ημ/νια: 11/01/2019 10:43:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΤΥΩΞ4-Λ3Ο
Θέμα: Α.Α..Υ ΠΡ3/2018:Είσπραξη οφειλών από ΕΦΚΑ (πρόσθετα τέλη)
Ημ/νια: 11/01/2019 10:39:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΛ6ΩΞ4-ΞΗΠ
Θέμα: ΧΕΠ Δ197/2018: Τακτοποίηση μηνόςο Δεκεμβρίου 2018 για προμήθεια από την Εθνική Τράπεζα.
Ημ/νια: 11/01/2019 09:31:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΦΡΩΞ4-27Φ