Οικονομική Επιτροπή

Διαύγεια RSS

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 12:30Μ.
Ημ/νια: 23/11/2017 12:16:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΗΦ9ΩΞ4-1ΝΡ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-11-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ημ/νια: 20/11/2017 16:09:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ66ΩΞ4-46Ν
Θέμα: Α.Ο.Ε. 159-2017 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Αντιδημάρχου κ. Ηλιόπουλου Ιωάννη, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καλαμάτας την 29-11-2017 σύμφωνα με την 12948/13/10/2017 αίτησή του
Ημ/νια: 17/11/2017 15:07:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΒΙΩΞ4-ΦΡΤ
Θέμα: Α.Ο.Ε. 155-2017 Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, για την πληρωμή παραβόλων ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου
Ημ/νια: 15/11/2017 15:19:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Θ4ΝΩΞ4-ΑΔΕ
Θέμα: Περί έγκρισης Τεκμηριωμένων Αιτημάτων - Διάθεση πιστώσεων έτους 2017
Ημ/νια: 15/11/2017 15:00:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΗΝΩΞ4-ΑΡΔ
Θέμα: Α.Α.Υ. 794/2017
Ημ/νια: 15/11/2017 14:41:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛ10ΩΞ4-Ξ4Χ
Θέμα: Α.Α.Υ. 798-2017
Ημ/νια: 14/11/2017 14:31:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟΘΞΩΞ4-ΜΟ8
Θέμα: Α.Α.Υ. 797-2017
Ημ/νια: 14/11/2017 14:27:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΓΡΩΞ4-3Β2
Θέμα: Α.Α.Υ. 785-2017
Ημ/νια: 14/11/2017 14:05:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΔΜΨΩΞ4-Υ98
Θέμα: Α.Α.Υ. 784-2017
Ημ/νια: 14/11/2017 14:02:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΔΨΩΞ4-9ΥΘ