17 Απριλίου, 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ « ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ »

Ο Δήμος Οιχαλίας στα πλαίσια του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που θα έχουν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ « ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ »

Ο Δήμος Οιχαλίας στα πλαίσια του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που θα έχουν

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα