Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

admin
0 comments May 24, 2024

Ρύθμιση οφειλών ύδρευσης

Ο Δήμος ΟΙΧΑΛΙΑΣ οφείλει να υπενθυμίσει στους Δημότες του ότι, στις 26 Μαϊου 2015 λήγει η προθεσμία που μπορούν να προσέλθουν στο Δήμο για να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους για Δημοτικά Τέλη σε 100 Δόσεις με βάσει τον Ν. 4321/2015 με ευνοϊκότατες γι’ αυτούς ρυθμίσεις.   Επίσης υπενθυμίζουμε στους Δημότες, η μη ρύθμιση των […]

Read More
admin
0 comments May 24, 2024

Ρύθμιση οφειλών ύδρευσης

Ο Δήμος ΟΙΧΑΛΙΑΣ οφείλει να υπενθυμίσει στους Δημότες του ότι, στις 26 Μαϊου 2015 λήγει η προθεσμία που μπορούν να προσέλθουν στο Δήμο για να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους για Δημοτικά Τέλη σε 100 Δόσεις με βάσει τον Ν. 4321/2015 με ευνοϊκότατες γι’ αυτούς ρυθμίσεις.   Επίσης υπενθυμίζουμε στους Δημότες, η μη ρύθμιση των […]

Read More