11 Ιουνίου, 2015

Ανακοίνωση (Παιδικές Χαρές)

Άρχισαν οι απαιτούμενες εργασίες στις παιδικές χαρές του Δήμου Οιχαλίας προκειμένου να τους δοθεί η σχετική πιστοποίηση. Στις δύο φωτογραφίες είναι ο Δήμαρχος Οιχαλίας κ.

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος για τη διαχείριση απορριμμάτων. Το ακίνητο

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος για τη διαχείριση απορριμμάτων. Το ακίνητο

Ανακοίνωση (Παιδικές Χαρές)

Άρχισαν οι απαιτούμενες εργασίες στις παιδικές χαρές του Δήμου Οιχαλίας προκειμένου να τους δοθεί η σχετική πιστοποίηση. Στις δύο φωτογραφίες είναι ο Δήμαρχος Οιχαλίας κ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα