9 Φεβρουαρίου, 2016

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Ο Δήμος Οιχαλίας κοινοποίησε σε όλους τους ενδιαφερομένους και στα ΜΜΕ το παρακάτω κείμενο καταγγελίας δηλώνοντας και πάλι την αντίθεση του στην εγκατάσταση σκουπιδοεργοστασίου στην