Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

admin
0 comments May 22, 2024

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

  Ο Δήμος Οιχαλίας προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη ο οποίος θα επικουρεί τον Δήμαρχο σε οικονομικά θέματα. Πιο συγκεκριμένα ο Εiδικός Συνεργάτης θα έχει συμβουλευτικό ρόλο σε οικονομικά – λογιστικά θέματα που προκύπτουν στο Δήμο, υποστήριξη σε θέματα υποβολής προτάσεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ και συναφή προγράμματα καθώς επίσης και κάθε […]

Read More